For:

1. Et minne for livet 

2.  Skaper et internasjonalt nettverk 

3. Tar med ny kunnskap tilbake til Norge 

4. Møter på større muligheter for internships

5. Utvikler seg selv i nye omgivelser 

6. Skaper sterke bånd med nye venner internasjonalt 
7. Blir flinkere i språk, skape forståelse for andre kulturer 
8. Utvikler nysjerrigheten
9. Se Norge/din bakgrunn i nytt perspektiv 
10. Bli mer bereist og verdensvant 

Mot

1. Kan skape økonomiske utfordringer 

2. Hjemmelengsel 

3. Føle seg ensom 

4. Kultursjokk 

5.  Språk barrierer

6. Uvant miljø, overveldende 
7. Andre lover, VISA for videre jobb 
8. Nytt skolesystem 
9. Kosthold, tilpasse seg nye rutiner 
10. Å finne sinn plass